ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΝΑΟΣlight0

 

ΝΑΟΣlight1                             ΝΑΟΣlight2

ΝΑΟΣlight3

Προμελέτη ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ, ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ στη συμβολή των οδών Πελοποννήσου και Αγίων Αναργύρων.

Το οικόπεδο χωροθετείται στο οικοδομικό τετράγωνο 573 του Δήμου Νέας Κηφισιάς (Αδάμες).Η θέση και το ερυθρό περίγραμμα του κτιρίου είναι δεδομένα και σχετίζονται με την βορειοανατολική γωνία του οικοδομικού τετραγώνου. Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 840 τμ, η κάλυψη 336 τμ, η δόμηση 504 τμ και το ύψος 8,5 μ.Πρόκειται δηλαδή για ένα αστικό ναό, σε ένα μικρό σχετικά οικόπεδο, με χαμηλά ύψη. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν και χαρακτηριστικά του αστικού ιστού της περιοχής. Η ανάλυση του κτιρίου σε μικρού μεγέθους στοιχεία, τα μικρά ύψη, και η κατάργηση της αρχικής συμμετρίας της κάτοψης, ώστε το κτίριο να απαντά στις διαφορετικές γειτνιάσεις κάθε πλευράς του, ήταν οι παράμετροι που καθόρισαν την ένταξή του στο υφιστάμενο αστικό τοπίο.   Το προτεινόμενο κτίριο, ανήκει στην τυπολογία των ελεύθερων σταυροειδών με τρούλο ναών. Η σχετικά αναγνωρίσιμη σταυροειδής μορφή σε κάτοψη, παρουσιάζει αρκετές «ιδιομορφίες» στο χώρο. Τέσσερα τοιχία σχήματος ισοσκελούς «Γ», πλευράς 3.00 μ. τοποθετούνται στις γωνίες του τετραγώνου, ορίζοντας τόσο τον κεντρικό χώρο του ναού -τον κύβο-  όσο και τις κεραίες του ελεύθερου σταυρού. Το ανατολικό και δυτικό σκέλος είναι ισομεγέθη, στεγάζονται ομοιότροπα με κυλινδρικούς θόλους και πάνω από αυτούς με οριζόντια επίπεδα. Τα τύμπανα των θόλων, φράσσονται με ξύλινα διαφράγματα, ενώ τα μεταξύ των θόλων και οριζόντιων πλακών κενά, διαμορφώνονται με υάλινα πετάσματα.

Η ανατολική κεραία του σταυρού, ίσου μεγέθους με τις προηγούμενες, στεγάζεται με οριζόντιο επίπεδο, το οποίο αποκολλάται από τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία μέσω οριζόντιας φωτεινής σχισμής. Η απόληξη της διαμορφώνεται από τους όγκους της αψίδας του ιερού βήματος, της πρόθεσης και του διακονικού. Αυτοί αντιμετωπίζονται γλυπτικά ως παραλλαγές του βασικού θέματος, που είναι η ημικυλινδρική αψίδα. Στην περιοχή που άλλοτε τοποθετούνταν το αμφιθεατρικό σύνθρονο, προσαρμόζεται μία κλίμακα προς την υπόγεια κατακόμβη και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους των κληρικών.

Η δυτική κεραία του σταυρού επιμηκύνεται, ώστε να παραλάβει και τον ανοιχτό εσωτερικό εξώστη (γυναικωνίτη). Η στέγασή της γίνεται με επίσης ημικυλινδρικό θόλο, στον οποίο «λαξεύονται» ανοίγματα. Η δυτική είσοδος στον ναό πραγματοποιείται μέσω νάρθηκα, διευρυμένου κατά μισό κάνναβο, εκατέρωθεν της δυτικής κεραίας. Στα ακραία διαμερίσματα του χωροθετούνται το κλιμακοστάσιο προς τον γυναικωνίτη και χώρος για κεριά. Το περίγραμμα του γυναικωνίτη εξέχει εν προβόλω του υποκείμενου νάρθηκα, ώστε να σχηματίσει έναν αρκετά διευρυμένο στεγασμένο υπαίθριο χώρο εισόδου.

Η στέγαση του σημείου συνάντησης των κεραίων του ελεύθερου σταυρού, που στην περίπτωσή μας αποκτά πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από τα υπόλοιπα κλίτη του ναού –τετράγωνο πλευράς 9.00μ- πραγματοποιείται με τρούλο. Αυτός, ενώ εσωτερικά γίνεται αντιληπτός ως ημισφαίριο, εξωτερικά δίνει την εντύπωση ασπίδας, διότι ένα τμήμα της βάσης του αποκτά το περίγραμμα του υποκείμενου κύβου. Σε αυτή την περιοχή κατασκευάζονται φωτεινές κατακόρυφες σχισμές, οι οποίες λόγω της μεγάλης μάζας αποκτούν ένταση και αποδίδουν κατεύθυνση στις εισερχόμενες ακτίνες φωτό

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΜ – ΚΑΠΙ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

ΜΝΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Τουλούμης Αντώνιος, αρχιτέκτων μηχανικός
Μιχαλοπούλου Κατερίνα, αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Γιωτάκης Σπυρίδων, φοιτητής αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ
Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος, πολιτικός μηχανικός

5 6

14327

bwfinal bw01 bw02 bw03 bw04 bw05 bw06 fwta katopsi