2018  βραβείο “Odysseus Awards”

του London Greek Film Festival

στην κατηγορία Video art της ερευνητικής δουλειάς “Metronomos”, σκηνοθεσία παραγωγή Κατερίνα Μιχαλοπούλου.  Λονδίνο 7-12 Μαΐου

Advertisements

2017 Katerina Michalopoulou, Antonis Touloumis, “Digital Rockaby”, advances in Digital Scholarly Editing, Papers presented at the DiXiT conferences in The Hague, Cologne, and Antwerp, Publisher: Sidestone Press

2015 Katerina Michalopoulou, Antonis Touloumis “ET IN ARCADIA EGO. Performing Music as Architecture”, In_Bo : Ricerche e Progetti per il Territorio, la Città e l’Architettura, Vol 6, N° 8 (2015), Publisher: University of Bologna, Italy

2015  Antonis Touloumis, Katerina Michalopoulou, “Structural correlations between architecture, music and cinema”, 10th international space syntax symposium proceedings, London 2015

2011 Κ. Μιχαλοπουλου, Αντ. Τουλούμης «Δομικές συσχετίσεις μουσικής και αρχιτεκτονικής έκφρασης: η ρυθμική περιγραφή της ζωφόρου του Παρθενώνα». Οι Χώροι μετά τον Λιάπη, Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π, εκδ Αλεξάνδρεια 2011

2009 Antonis Touloumis, Katerina Michalopoulou, «Issues of inscription in temporal experience: re-composing a staircase» 7th international space syntax symposium proceedings, Stockholm 2009

2006 Κ. Μιχαλοπούλου, «Η αναπαράσταση ως μεταφορική έκφραση», Η αναπαράσταση ως όχημα αρχιτεκτονικής σκέψης, επιμέλεια: Βάσω Τροβά, Κώστας Μανωλίδης, Γιώργος Παπακωσταντίνου, Πανεπιστήμιο θεσσαλίας- Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Εκδ. Futura, 2006

2005 Κ. Μιχαλοπούλου, «Οι διάδρομοι του μοναστηριού La Tourette, τέσσερις ημέρες και δυο νύχτες», Δυο ταξίδια στον Le Corbusier, Επιμέλεια Π. Τουρνικιώτης, Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, εκδ. Furura, 2005.

2002 Katerina Michalopoulou, Antonis Touloumis, «Diagrammatisation de l’ experience temporelle», TLE (theorie, literature, enseignement), Presses Universitaires de Vincennes, Paris. 2002

blog synarmogi

https://synarmogi.wordpress.com/

Νευρομυϊκός Συντονισμός ή Συναρμογή ονομάζεται η ικανότητα που έχουν οι μυϊκές ομάδες να λειτουργούν με αρμονία μεταξύ τους, ώστε να παράγουν, υπό διάφορες συνθήκες, κινήσεις με ποιότητα εκτέλεσης, βασιζόμενες σε συγκεκριμένα κινητικά πρότυπα.

Οι synarmogi είναι τέσσερις φίλοι, η Ελένη, η Κατερίνα, ο Σπύρος και ο Αντώνης, οι οποίοι πολύ νωρίς αποφάσισαν ότι τους ταιριάζει ενίοτε να συναντιούνται και να δημιουργούν συναρμογές των ατομικών τους διαδρομών.

Η ιδέα της νοητικής συναρμογής που αναπτύχθηκε από τον Cy Twombly έλκει την καταγωγή της στους πίνακες του έργου AtlasMnemosyne του Aby Varbourg οι οποίοι με τη σειρά τους προϊωνίζουν την τεχνική του montage της συναρμογής στο χρόνο.

Ελένη Πολιτοπούλου, θεατρολόγος, σκηνοθέτης

Κατερίνα Μιχαλοπούλου, αρχιτέκτων

Σπύρος Πανταζής, γραφίστας, σκηνοθέτης

Αντώνης Τουλούμης, αρχιτέκτων

blog synarmogi

https://synarmogi.wordpress.com/

Νευρομυϊκός Συντονισμός ή Συναρμογή ονομάζεται η ικανότητα που έχουν οι μυϊκές ομάδες να λειτουργούν με αρμονία μεταξύ τους, ώστε να παράγουν, υπό διάφορες συνθήκες, κινήσεις με ποιότητα εκτέλεσης, βασιζόμενες σε συγκεκριμένα κινητικά πρότυπα.

Οι synarmogi είναι τέσσερις φίλοι, η Ελένη, η Κατερίνα, ο Σπύρος και ο Αντώνης, οι οποίοι πολύ νωρίς αποφάσισαν ότι τους ταιριάζει ενίοτε να συναντιούνται και να δημιουργούν συναρμογές των ατομικών τους διαδρομών.

Η ιδέα της νοητικής συναρμογής που αναπτύχθηκε από τον Cy Twombly έλκει την καταγωγή της στους πίνακες του έργου AtlasMnemosyne του Aby Varbourg οι οποίοι με τη σειρά τους προϊωνίζουν την τεχνική του montage της συναρμογής στο χρόνο.

Ελένη Πολιτοπούλου, θεατρολόγος, σκηνοθέτης

Κατερίνα Μιχαλοπούλου, αρχιτέκτων

Σπύρος Πανταζής, γραφίστας, σκηνοθέτης

Αντώνης Τουλούμης, αρχιτέκτων

Διαμόρφωση και αξιοποίηση των αποθέσεων «προϊόντα εκσκαφών» στα πρανή ανατολικά της Ζ.Ε.Π. και του βραχώδους πρανούς δυτικά του Ο.Τ. 21 στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης

Προμελέτη:

Ι. Μάρη , Κ. Μιχαλοπούλου, Α. Τουλούμης, Δ. Διαμαντόπουλος και συνεργάτες

depepok