Κτίριο πολιτιστικών χρήσεων του δήμου Πυλαίας

Α’ Βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων

Μελέτη: Κ. Μιχαλοπούλου, Α. Τουλούμης, Σ. Τσιράκη

Σύμβουλος: Τ. Μπίρης

pylaia pylaia01    pylaia02 pylaia03 pylaia04 pylaia05 pylaia06 pylaia07

Advertisements

Νέο Δημαρχειακό Μέγαρο Λιβαδειάς

Α’ Βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων

μελέτη: Μ. Κατσαρός, Β. Κοντιζά, Κ. Μιχαλοπούλου, Σ. Τσιράκη

σύμβουλος: Τ. Μπίρης

 

livadia00 livadia08livadia01 livadia02livadia03          livadia04livadia05livadia06    livadia07

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΜ – ΚΑΠΙ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

ΜΝΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Τουλούμης Αντώνιος, αρχιτέκτων μηχανικός
Μιχαλοπούλου Κατερίνα, αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Γιωτάκης Σπυρίδων, φοιτητής αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ
Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος, πολιτικός μηχανικός

5 6

14327

bwfinal bw01 bw02 bw03 bw04 bw05 bw06 fwta katopsi