2018  βραβείο “Odysseus Awards”

του London Greek Film Festival

στην κατηγορία Video art της ερευνητικής δουλειάς “Metronomos”, σκηνοθεσία παραγωγή Κατερίνα Μιχαλοπούλου.  Λονδίνο 7-12 Μαΐου

Advertisements

structure

«Δομή»
Διάρκεια 11’ 11’’
Α.Σ.Κ.Τ. 2015, Βιντεοτέχνη ΙΙ
Αφορμή αποτελεί η διερεύνηση της έννοιας της δομής.
Έτσι γίνεται προσπάθεια ανασύνθεσης μιας Δομής προερχόμενης από υποσύνολα μιας άλλης δομής. Τα στοιχεία που κατασκευάζουν την Δομή, αφορούν καταγραφές φάσεων οικοδόμησης κτιρίου. Τα στοιχεία αυτά μετασχηματίζονται, ρυθμίζονται και συνιστούν μια ολότητα.
Τα μέρη της Δομής: τα οικοδομικά στοιχεία συντίθενται έτσι ώστε οικοδομούμενα να δημιουργήσουν μια χωρική κατασκευή. Οι καταγεγραμμένες φάσεις της οικοδόμησης τους, δομούμενες, συντίθενται έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια χωροχρονική κατασκευή.

Για την προβολή:
Η προβολή γίνεται σε σκοτεινή αίθουσα. Κάθε μια από τις τρείς εικόνες προβάλλεται  σε τρείς διαφορετικές οθόνες ύψους 3 μέτρων η κάθε μία. Οι οθόνες είναι τοποθετημένες η μία πίσω από την άλλη κατακορυφήν και σε απόσταση 1,5 μέτρων. Η κίνηση του επισκέπτη γίνεται ελεύθερα ανάμεσα στις αναρτημένες οθόνες προβολής.
παραγωγή Κατερίνα Μιχαλοπούλου

mirrored skin

Anargyros Drolapas, Myrto Sarma, Katerina Michalopoulou, Antonis Touloumis, Christina Kalampouka, Eleana Kremmyda

The constantly evolving technology offers us the opportunity of experimenting on new media. New Media, eventually redefine the essence of communication itself.  And consequently redefine and shape both the link itself and the identity of the communicating parties. The characteristic of the media is that not only they cover a need, but create new relationships, new worlds.
In our project we focused on creating a mediator correlated with the operation of the touch sense. Technological achievements give new attributes to touching. We offer for consideration the idea that mediator reveals the very sense of touch. It allows us to reset the very gesture and its operation. The act of touching is now  a controlled conscious act. Conscious both of the person who perceives and from him who produces it. And when this process, production and making it interactive, then the interaction itself creates a new relationship between subjects.
A  new scenery based on these thoughts was finally created. According to this, the new mediator will redefine the connection between people who due to  various political, social or economic reasons are forced to live separately. The refugees and immigrants struggle for survival and their continued movement constituted the case study. So we created two communicating wirelessly garments (two skins) that transmit to each other information.
In terms of operation principles our system copies the process of touching. Touch is realized through sensory nerve fibers, situated under the skin, which collect information. Information is converted into signals that are sent to the spinal cord and from there to the brain. Through construction of successive reflections we initially created a new skin (A) (a garment with sewed touch probes) that collects and conducts information to a processor (A) (arduino uno). Through a second reflection information is sent out to and collected (wirelessly) by another processor (B) (arduino uno) that activates the second skin (B). The third reflection takes place in the connection between the second skin and the recipient skin.