Διαμόρφωση και αξιοποίηση των αποθέσεων «προϊόντα εκσκαφών» στα πρανή ανατολικά της Ζ.Ε.Π. και του βραχώδους πρανούς δυτικά του Ο.Τ. 21 στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης

Προμελέτη:

Ι. Μάρη , Κ. Μιχαλοπούλου, Α. Τουλούμης, Δ. Διαμαντόπουλος και συνεργάτες

depepok

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΜ – ΚΑΠΙ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

ΜΝΕΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Τουλούμης Αντώνιος, αρχιτέκτων μηχανικός
Μιχαλοπούλου Κατερίνα, αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
Γιωτάκης Σπυρίδων, φοιτητής αρχιτεκτονικής σχολής ΕΜΠ
Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος, πολιτικός μηχανικός

5 6

14327

bwfinal bw01 bw02 bw03 bw04 bw05 bw06 fwta katopsi