ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2015, (μελέτη, επίβλεψη)

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφείς αφορούν την κατάσταση των χώρων πριν την ανακαίνιση.

F2

A1

A2

B12

B3

 

B2

C1

C2

 

D1

D3

E1

E2